Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2019

olimpia
7500 1a7e 500
olimpia
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
olimpia
2267 1f91 500
Reposted fromkaiee kaiee viaMorti Morti
olimpia
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako viaepi epi
olimpia
7275 9bc0 500
olimpia
- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand - "Siedem dalekich rejsów"
olimpia
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted from1923 1923 viaCattleya Cattleya
olimpia
Najbardziej przerażającą rzeczą w budzeniu się o 4 rano jest świadomość, że niektórzy wstają o tej porze pobiegać
— internet 2018
Reposted fromMatalisman Matalisman viaCattleya Cattleya
olimpia
olimpia
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viay-xcv-y y-xcv-y
olimpia
Mieli prawdopodobnie te same głęboko skrywane problemy: samotność i głód miłości, do której nie byli zdolni.
— fragment wywiadu o M.Hłasko
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viabrystol brystol
olimpia
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako viaolvide olvide
olimpia
6285 f36f 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaemtezmazupe emtezmazupe

March 29 2019

olimpia
5561 2c83
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
olimpia
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viaikari ikari
olimpia
6166 0c7d 500
Reposted fromyuras yuras viaikari ikari
olimpia
8248 196f
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
olimpia
8295 29c5
Reposted fromfungi fungi viaikari ikari
olimpia
7713 5fee 500
Reposted fromgogullo77 gogullo77 viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl